Κολέγιο CITY College
International Faculty, City College.
Main Campus, Thessaloniki, Greece
You are here: Home /

Recognition of degrees

Οι πρώτες αποφάσεις αναγνώρισης πτυχιακών τίτλων σπουδών αποφοίτων του University of Sheffield/CITY College

Οι πρώτες αποφάσεις αναγνώρισης πτυχιακών τίτλων σπουδών (Bachelors) των αποφοίτων του University of Sheffield/CITY College ανακοινώθηκαν στα τέλη του Δεκέμβρη του 2016 από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας, που είναι και το αρμόδιο όργανο για αυτές τις υποθέσεις. Οι αποφάσεις που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής αφορούν αιτήσεις που κατατέθηκαν το 2013 από αποφοίτους που ολοκλήρωσαν προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ψυχολογίας και Πληροφορικής με τριετή φοίτηση στο CITY College, ενώ αναμένονται κι άλλες αποφάσεις από έναν σημαντικό αριθμό αποφοίτων του CITY College, Διεθνούς Τμήματος του Πανεπιστημίου του Sheffield που έχουν υποβάλει αιτήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρώτες αποφάσεις αναγνώρισης μεταπτυχιακών τίτλων των αποφοίτων του University of Sheffield/CITY College είχαν ανακοινωθεί το 2014 από το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

To ΣΑΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 αναγνωρίζει, κατόπιν αίτησης του αποφοίτου και με επακόλουθη επίσημη απόφασή του, την επαγγελματική ισοδυναμία των διπλωμάτων του University of Sheffield με τα απονεμόμενα πτυχία του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος.

Για την αναγνώριση των πτυχιακών τίτλων σπουδών δεν απαιτούνται κανενός είδους εξετάσεις.

Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων

Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών ΠροσόντωνΑπόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων

 

Πρόσληψη και εργασία στο Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα

Οι απόφοιτοι που μετά από αίτησή τους αναγνωρίσουν το πτυχίο τους από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), μπορούν να λάβουν μέρος σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ή άλλων φορέων για τη διεκδίκηση θέσεων αναλόγως των προσόντων τους στο Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα.

 

Αναγνώριση πτυχίων στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις που ψηφίστηκαν τον Οκτώβριο 2012, οι απόφοιτοι του CITY College αναγνωρίζουν πλήρως τα πτυχία τους κι αποκτούν επαγγελματική ισοδυναμία των τίτλων σπουδών τους με τους αντίστοιχους τίτλους των αποφοίτων δημόσιων πανεπιστημίων. Έχουν σήμερα τα ίδια δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημόσιων ελληνικών πανεπιστημίων και επομένως μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ και να εγγράφονται σε επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια. Η αναγνώριση αυτή αφορά τις πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Το CITY College λειτουργεί ως Κολέγιο στην Ελλάδα.

 

Αναγνώριση στην Ευρώπη και σε όλο το κόσμο

Το University of Sheffield είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο βρετανικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Οι πτυχιούχοι του University of Sheffield απολαμβάνουν από την ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά εργασίας την αναγνωρισιμότητα και το κύρος της υψηλής αξίας του πτυχίου τους καθώς το University of Sheffield συγκαταλέγεται κάθε χρόνο ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων του CITY College απονέμονται απευθείας από το University of Sheffield, είναι ακριβώς ίδιοι με αυτούς που χορηγούνται στους φοιτητές των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών του πανεπιστημίου στη Βρετανία και αναγνωρίζονται διεθνώς.

back