Κολέγιο CITY College
Main Campus, Thessaloniki, Greece
You are here: Home /

Recognition of degrees


Αναγνώριση πτυχίων

Αναγνώριση από το Ελληνικό Κράτος

Oι απόφοιτοι του CITY College αποκτούν επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στην αγορά εργασίας με τους αποφοίτους των δημοσίων ελληνικών πανεπιστημίων και μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο δημόσιο και να εγγράφονται σε επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια. Η αναγνώριση αυτή αφορά τις πτυχιακές και τις μεταπτυχιακές σπουδές. Το CITY College λειτουργεί ως Κολέγιο στην Ελλάδα.

 

Απoφάσεις Αναγνώρισης Πτυχιακών Τίτλων Σπουδών(Βachelor’s)
 του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ)
για αποφοίτους  του Διεθνούς Τμήματος του Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College.

Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών ΠροσόντωνΑπόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών ΠροσόντωνΑπόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων

Απoφάσεις Αναγνώρισης Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών (Μasters)
 του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ)
για αποφοίτους  του Διεθνούς Τμήματος του Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College.

Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών ΠροσόντωνΑπόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών ΠροσόντωνΑπόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών ΠροσόντωνΑπόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων

 

Πρόσληψη και εργασία στο Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα

Οι απόφοιτοι μπορούν να λάβουν μέρος σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ή άλλων φορέων για τη διεκδίκηση θέσεων αναλόγως των προσόντων τους στο Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα.

 

Αναγνώριση πτυχίων στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις που ψηφίστηκαν τον Οκτώβριο 2012, οι απόφοιτοι του Διεθνούς Τμήματος CITY College αναγνωρίζουν τα πτυχία τους κι αποκτούν επαγγελματική ισοδυναμία των τίτλων σπουδών τους με τους αντίστοιχους τίτλους των αποφοίτων δημόσιων πανεπιστημίων. Έχουν σήμερα τα ίδια δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημόσιων ελληνικών πανεπιστημίων και επομένως μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ και να εγγράφονται σε επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια. Η αναγνώριση αυτή αφορά τις πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

Το Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College λειτουργεί ως Κολέγιο στην Ελλάδα και έχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Σημειώνεται ότι, τίτλοι που έχουν αποκτηθεί από αλλοδαπό πανεπιστήμιο μετά από σπουδές που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργαζόμενο Κολλέγιο στην Ελλάδα, αν και αναγνωρίζονται σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα, δεν γίνονται δεκτοί από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια για τη συνέχιση των σπουδών για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει βέβαια μόνο για τα Ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια, καθώς οι απόφοιτοί μας γίνονται δεκτοί για τη συνέχιση των σπουδών τους (σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο) σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού με απεριόριστες δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση και περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη.

 

Αναγνώριση στην Ευρώπη και σε όλο το κόσμο

Το University of Sheffield είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο βρετανικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Οι πτυχιούχοι του University of Sheffield απολαμβάνουν από την ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά εργασίας την αναγνωρισιμότητα και το κύρος της υψηλής αξίας του πτυχίου τους καθώς το University of Sheffield συγκαταλέγεται κάθε χρόνο ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων του Διεθνούς Τμήματος του Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College, απονέμονται απευθείας από το University of Sheffield, είναι ακριβώς ίδιοι με αυτούς που χορηγούνται στους φοιτητές των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών του πανεπιστημίου στη Βρετανία και αναγνωρίζονται διεθνώς.

 

Πληροφορίες:

Για θέματα αναγνώρισης πτυχίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Ευάγγελο Εργέν.
Τηλ.: 2310 275575
email: ergen@citycollege.sheffield.eu.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα της αναγνώρισης μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων

 

Πληροφορίες σχετικά με το Πτυχίο και τους επίσημοι τίτλους/πιστοποιητικά που χορηγούνται στους απόφοιτους

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους στα ακαδημαϊκά προγράμματα που προσφέρει το Διεθνές Τμήμα CITY College, οι απόφοιτοι αποκτούν τους ακόλουθους τίτλους και πιστοποιητικά:

Διαβάστε περισσότερα.

 

 

back