Κολέγιο CITY College
Main Campus, Thessaloniki, Greece

Επαγγελματικά δικαιώματα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 'Ψυχολόγου'

Πτυχιακές σπουδές στη Ψυχολογία

ΒSc (Hons) in Psychology

Οι απόφοιτοι του πτυχιακού προγράμματος στην Ψυχολογία που φοιτούν στο Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College στη Θεσσαλονίκη,  αποκτούν τον τίτλο σπουδών ΒSc (Hons) in Psychology του University of Sheffield. Οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων του  Διεθνούς Τμήματος του Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College απονέμονται απευθείας από το University of Sheffield της Μ. Βρετανίας. 

Οι απόφοιτοι όλων των τμημάτων του Διεθνούς Τμήματος CITY College αποκτούν επαγγελματική ισοδυναμία των τίτλων σπουδών τους με τους αντίστοιχους τίτλους των αποφοίτων των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων και απολαμβάνουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. Ειδικότερα στο τμήμα Ψυχολογίας, οι απόφοιτοι μπορούν να αποκτήσουν ​άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως ‘Ψυχολόγοι’ και να ασκήσουν επίσημα το επάγγελμα του Ψυχολόγου στην Ελλάδα.

Επιπλέον, μετά την απόκτηση του bachelors μπορούν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές αποκτώντας περαιτέρω εξειδίκευση σε κλάδους της Ψυχολογίας.

Όλοι οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως Ψυχολόγοι και στη Μ. Βρετανία, εφόσον πληρούν όλους τους όρους που θέτει το Βρετανικό Συμβούλιο Επαγγελματιών Υγείας (Health and Care Professions Council – HCPC), που συμπεριλαμβάνουν το πτυχίο bachelor στην Ψυχολογία, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε έναν από τους κλάδους ειδικότητας και επάρκεια πρακτικής άσκησης στον αντίστοιχο κλάδο, υπό εποπτεία. Οι απόφοιτοί μας με ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών σε προπτυχιακό καθώς και σε μεταπτυχιακό επίπεδο πληρούν τους όρους αυτούς και έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μετά από αίτησή τους την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως ‘Ψυχολόγοι’ (Practitioner Psychologist) από το Βρετανικό Συμβούλιο Επαγγελματιών Υγείας (HCPC). 

 

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Νευροψυχολογία

MSc in Conginitive Neuropscyhology
ΜΑ in Clinical Neuropsychology

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Νευροψυχολογία που φοιτούν στο Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College στη Θεσσαλονίκη, αποκτούν τον τίτλο σπουδών MSc in Conginitive Neuropscyhology ή ΜΑ in Clinical Neuropsychology του University of Sheffield. Οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων του Διεθνούς Τμήματος του Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College απονέμονται απευθείας από το University of Sheffield της Μ. Βρετανίας. 

Οι απόφοιτοι όλων των τμημάτων του Διεθνούς Τμήματος CITY College αποκτούν επαγγελματική ισοδυναμία των τίτλων σπουδών τους με τους αντίστοιχους τίτλους των αποφοίτων των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων και απολαμβάνουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι με πτυχίο Ψυχολογίας και μεταπτυχιακό στη Νευροψυχολογία μπορούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε διάφορα κέντρα αποκατάστασης ή κλινικές, ή μπορούν να εργάζονται ανεξάρτητα ως ψυχολόγοι με μεταπτυχιακό στη Νευροψυχολογία.

Επίσης, μπορούν να εργαστούν ως σύμβουλοι σε ασφαλιστικές εταιρείες ή σε νομικές υπηρεσίες. Επιπλέον παρέχεται στους αποφοίτους η ευκαιρία να εργαστούν σε διεπιστημονικά περιβάλλοντα, είτε προσανατολισμένα στην έρευνα, ή στον επιχειρηματικό κόσμο (πχ. Neuromarketing).

Επίσης, αν το επιθυμούν μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ερευνητικό/διδακτορικό επίπεδο.

Όλοι οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας, συμπεριλαμβανομένου και των αποφοίτων μεταπτυχιακών σπουδών στη Νευροψυχολογία μπορούν να αποκτήσουν μετά από αίτησή τους, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως ‘Ψυχολόγοι’  στην Ελλάδα, αιτούμενοι πρώτα την αντίστοιχη άδεια (Practitioner Psychologist) στη Μεγ. Βρετανία από το Βρετανικό Συμβούλιο Επαγγελματιών Υγείας (Health and Care Professions Council – HCPC), εφόσον πληρούν όλους τους όρους που αυτό θέτει δηλαδή ολοκλήρωση πτυχιακού προγράμματος στην Ψυχολογία, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε έναν από τους κλάδους ειδικότητας και επάρκεια πρακτικής άσκησης στον αντίστοιχο κλάδο, υπό εποπτεία.

 

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Συμβουλευτική Ψυχολογία

MSc in Counselling Psychology
ΜΑ in Counselling Psychology with a Practicum

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Συμβουλευτική Ψυχολογία που φοιτούν στο Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College στη Θεσσαλονίκη,  αποκτούν τον τίτλο σπουδών MSc in Counselling Psychology ή ΜΑ in Counselling Psychology with a Practicum του University of Sheffield. Οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων του  Διεθνούς Τμήματος του Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College απονέμονται απευθείας από το University of Sheffield της Μ. Βρετανίας. 

Οι απόφοιτοι όλων των τμημάτων του Διεθνούς Τμήματος CITY College αποκτούν επαγγελματική ισοδυναμία των τίτλων σπουδών τους με τους αντίστοιχους τίτλους των αποφοίτων των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων και απολαμβάνουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας με πτυχίο Ψυχολογίας και μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική Ψυχολογία μπορούν μετά από αίτησή τους να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως ‘Ψυχολόγοι’  στην Ελλάδα, αιτούμενοι πρώτα την αντίστοιχη άδεια (Practitioner Psychologist) στη Μεγ. Βρετανία από το Βρετανικό Συμβούλιο Επαγγελματιών Υγείας (Health and Care Professions Council – HCPC) εφόσον πληρούν όλους τους όρους που αυτό θέτει  δηλαδή ολοκλήρωση πτυχιακού προγράμματος στην Ψυχολογία, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε έναν από τους κλάδους ειδικότητας και επάρκεια πρακτικής άσκησης στον αντίστοιχο κλάδο, υπό εποπτεία.

Οι απόφοιτοι με μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία μπορούν να εργαστούν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό σαν Συμβουλευτικοί Ψυχολόγοι, Σύμβουλοι σε διάφορα κέντρα ή επιχειρήσεις, Οικογενειακοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας κ.α.

Στην περίπτωση που δεν είναι κάτοχοι βασικού τίτλου σπουδών στην Ψυχολογία, αλλά έχουν ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Συμβουλευτική Ψυχολογία με πρακτική, μπορούν μετά από σχετική αίτηση να εγγραφούν (με την ιδιότητα του Συμβούλου/Ψυχοθεραπευτή) στη Βρετανική Ένωση Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας. 

 

back