Κολέγιο CITY College
Main Campus, Thessaloniki, Greece

Διαδικασία εγγραφής

Προϋποθέσεις και διαδικασία εισαγωγής

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά τους στο CITY College. Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή μελετά την αίτηση και αποφασίζει σχετικά με την ένταξη του υποψηφίου στο πρόγραμμα. Η τελική απόφαση για την αποδοχή της αίτησης κοινοποιείται στον φοιτητή με επίσημη επιστολή αποδοχής και εγγραφής. Ο αριθμός των θέσεων είναι αυστηρά καθορισμένος. Οι αιτήσεις των υποψηφίων αξιολογούνται με αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Μετά την συμπλήρωση του προκαθορισμένου αριθμού φοιτητών, καμία αίτηση δεν γίνεται δεκτή.

 

Προϋποθέσεις εγγραφής

 • Ελληνικό Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο από λύκειο οποιασδήποτε άλλης χώρας ή το International Baccalaureat.
 • Πτυχίο της Αγγλικής Γλώσσας Cambridge Advanced Certificate ή IELTS (με βαθμό 6.0) ή TOEFL (με βαθμό 550 σε γραπτές εξετάσεις). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας γίνεται δεκτός μετά από εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα. Για αυτούς τους υποψηφίους υπάρχει επίσης η δυνατότητα φοίτησης στα πρώτα 2 έτη σπουδών σε ελληνόφωνο τμήμα και ολοκλήρωσης του προγράμματος με τα τελευταία 2 έτη σπουδών σε αγγλόφωνο τμήμα.

 

Δίδακτρα

Τα ενημερωτικά φυλλάδια που αναφέρουν λεπτομερώς τα δίδακτρα για το νέο ακαδημαϊκό έτος μπορείτε να τα παραλάβετε καθημερινά από τις 09:00 έως τις 21:00 από τα κεντρικά γραφεία του CITY College στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Προξένου Κορομηλά 24) ή να ζητήσετε να σας αποσταλουν με fax, ταχυδρομικώς ή με e-mail.

 

Πριν την υποβολή της αίτησης

Πριν ξεκινήσετε την αίτησή σας βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα:

 

Συνοδευτικά έγγραφα για την αίτηση

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την αίτησή σας, κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία.

Προϋποθέσεις εισαγωγής για Προπτυχιακά Προγράμματα (Bachelors) - 3 χρόνια στα αγγλικά PDF document

Προϋποθέσεις εισαγωγής για Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Master’s) PDF document

Προϋποθέσεις εισαγωγής για το Executive MBA PDF document

 

Υποβολή αιτήσεων

Το CITY College ορίζει συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών για κάθε πρόγραμμα, οι καθυστερημένες κι εκπρόθεσμες αιτήσεις πιθανόν να μην γίνουν δεκτές.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για το πρόγραμμα σπουδών που σας ενδιαφέρει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Υποβάλλετε την αίτησή σας online μέσω του συστήματος ‘Online Application Form.’

Online Application Form

 

β) Κατεβάστε την αίτηση που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο ενδιαφέρεστε σε PDF αρχείο:

Για προγράμματα Bachelor's PDF document
Για προγράμματα Master's (ΜΑ, ΜSc, Executive MBA) PDF document

 

 • Συμπληρώστε (είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα) την αίτηση.

  Σε περίπτωση που συμπληρώσετε την φόρμα χειρόγραφα θα πρέπει πρώτα να την σκανάρετε και στη συνέχεια να την επισυνάψετε στο email σας. Η αίτησή σας θα πρέπει να αποσταλεί ΚΑΙ ταχυδρομικά μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο Τμήμα Εγγραφών.

 

 • Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας με δύο τρόπους:
  • Με e-mail στο: admissions@citycollege.sheffield.eu
    
  • Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
   CITY College
   Τμήμα Εγγραφών
   Κορομηλά 24, 546 22
   Θεσσαλονίκη

 

Σημείωση: H Ακαδημαϊκή Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στην εξέταση της αίτησής σας μόνο εφόσον έχει παραλάβει την αίτηση μαζί με τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα ταχυδρομικά.

 

επιστροφή