Κολέγιο CITY College
Main Campus, Thessaloniki, Greece

Μεταπτυχιακά προγράμματα (Masters)

 

 

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Αλφαβητική λίστα Α-Ω)

Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Αποφάσεων
Business Analytics and Decision Sciences - MSc

Ανάπτυξη Λογισμικού
Software Development - MSc

Ανάπτυξη Λογισμικού με Πρακτική σε Εταιρείες Πληροφορικής
Software Development with Industry Placement - MSc

Ανάπτυξη Front-End Εφαρμογών
Front-End Development - PG Certificate

Ανάπτυξη Mobile Εφαρμογών
Mobile Development - PG Certificate

Ανάπτυξη Web και Mobile Εφαρμογών
Web and Mobile Development - MSc

Γνωστική Νευροψυχολογία
Cognitive Neuropsychology - MSc

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Management (Human Resource Management) - MSc

Διοίκηση Επιχειρήσεων
Management - MSc

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας
Applied Linguistics with TESOL - MA

Κλινική Νευροψυχολογία
Clinical Neuropsychology - MA

Μάρκετινγκ, Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις
Marketing, Advertising and Public Relations - MA

Μετάφραση και Διερμηνεία
Translation and Interpreting - MA

Συμβουλευτική Ψυχολογία
Counselling Psychology - MSc

Συμβουλευτική Ψυχολογία με Πρακτική*
Counselling Psychology with a Practicum - MA

Χρηματοοικονομική και Διαχείριση Κινδύνου
Finance and Risk Management - MSc

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοίκηση
Finance and Banking - MSc

Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Social Media
Digital Marketing and Social Media - MA

Executive MBA
Executive MBA

Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Management (Logistics and Supply Chain Management) - MSc

 

 

Executive MBA

MBA in General Management
MBA in Marketing
MBA in Finance
MBA in Logistics
MBA in Healthcare Management
MBA in Human Resource Management

 

 

Online Προγράμματα

International Health Management and Leadership - MSc

 

 

Μεταπτυχιακά προγράμματα με παρακολούθηση Σαββατοκύριακα

Applied Linguistics with TESOL - MA
Executive MBA
Software Development - MSc
Software Development with Industry Placement - MSc
Translation and Interpreting - MA
Web and Mobile Development - MSc

Front-End Development - PG Certificate
Mobile Development - PG Certificate

 

 

Μεταπτυχιακά προγράμματα ανά Ακαδημαϊκό Τμήμα

Τμήμα Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας
Business Analytics and Decision Sciences - MSc
Digital Marketing and Social Media - MA
Finance and Banking - MSc
Finance and Risk Management - MSc
International Health Management and Leadership - MSc
Management - MSc
Management (Human Resource Management) - MSc
Management (Logistics and Supply Chain Management) - MSc
Marketing, Advertising and Public Relations - MA

 

Executive MBA
MBA in General Management
MBA in Marketing
MBA in Finance
MBA in Logistics
MBA in Healthcare Management
MBA in Human Resource Management

 

Τμήμα Ψυχολογίας
Clinical Neuropsychology - MA
Cognitive Neuropsychology - MSc
Counselling Psychology - MSc
Counselling Psychology with a Practicum - MA

 

Τμήμα Πληροφορικής
Software Development - MSc
Software Development with Industry Placement - MSc
Web and Mobile Development - MSc

Mobile Development - PG Certificate
Front-End Development - PG Certificate

 

Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας
Applied Linguistics with TESOL - MA
Translation and Interpreting - MA
 

 

Διάρκεια σπουδών:
1 χρόνος (full time),
2 χρόνια (part time)
* 2 χρόνια (full time), 3 χρόνια (part time)

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά

Για περισσότερες πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα επισκεφθείτε την αγγλική μας ιστοσελίδα.

 

 

 

 

 

 

επιστροφή